ارسال شده توسط مهندس احمدزاده

سیستم گرمایشی سالنهای پرورش طیور

سیستم گرمایشی سالنهای پرورش طیور دلیل استفاده کردن از هیترهای امروزی برای گرمایش سالن ها چیست؟ همچنانکه همه ما اطلاع داریم در مراحل مختلف پرورش طیور گوشتی، حساسترین مرحله پرورش…

راهنمای جامع پرورش طیور

سلیمان شیخی1،حسین اشکوتی2،محمد محمود مرادی3 1)دانش آموخته کارشناسی ارشدMSCتغذیه طیور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد 2)دانش آموخته کارشناسی ارشدMSC تغذیه طیور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد 3) دانش آموخته کارشناسی…

تشریح کار مه پاش در سالن های مرغ داری

سیستم مه پاش     spraying system سیستم مه پاش قابل استفاده برای خنک کرن سالن  پرورش طیور در رئز های گرم تابستان دمای داخل سالن را کاهش میدهد در سیستم مه…
keyboard_arrow_up