سیستم انتقال دان

√سیستم انتقال دان 

سیستم انتقال دان با پیشرفت علم و تکنولوژی، تحول و پیشرفت های زیادی را تجربه کرده است و مانند سابق نیازی به نیروی کار داخل سالن نبوده و کار انتقال دانه و آب به صورت خودکار و مکانیزه انجام می‌شود. از سیستم انتقال دان اتوماتیک برای انتقال دان به صورت اتوماتیک برای سالنهای پرورش طیور از انبار به داخل سالن به کار میرود بدون اینکه دان در مسیر انتقال هدر رود یا آلوده گردد و یا اینکه کیفیت دان پایین بیاید. استفاده از تجهیزات انتقال دانه و آب در مرغداری‌ها مسلماً برای صاحبان سالن های مرغداری به صرفه خواهد بود و دیگر نیاز به نیروی کار زیادی در سالن نیست و به همین علت صاحبان این صنایع بیشتر از پیش به فکر تجهیز سالن‌های خود باشند.

√مزایا سیستم اتوماتیک انتقال دان

1.شرایط قرنطینه حفظ می شود

2.پرت دان کاهش چشمگیر پیدا می کند

3.باعث کاهش تردد به داخل سالن می شود

4. از انتقال عوامل بیماری زا جلوگیری می کند

5.نیروی انسانی جهت انتقال دان به سالن حذف می شود

6.از خسارت وارده از عوامل محیطی بر اجزای تشکیل دهنده جیره مانند گرما،سرما،رطوبت و… جلوگیری می شود

keyboard_arrow_up