رفاه و آسایش پرندگان

folder_openمقالات آرین
commentبدون دیدگاه

√رفاه و آسایش پرندگان

برنامه اصلی شرکت آویژن مدیریت مبتنی بر پرورش جوجه های گوشتی و بوقلمون می باشد. برنامه های اصلی که در این قسمت بیان نموده ایم حاصل 60 سال تجربه در حیطه مدیریت، توسعه پرورش طیور و انتخاب آنها براساس چندین دهه تلاش درحیطه رفاه و آسایش پرندگان می باشد.

آویژن برای هر نوع پرنده یک برنامه خاص و منحصر بفرد طراحی کرده و این شروعی مناسب برای تامین زنجیره های تولیدی می باشد که شامل چند لاین که تحت شرایط کنترل شده بوده که در مراحل رشد و تولید مثل طیور مورد استفاده قرار می گیرند. هدف از پرورش چنین پرندگانی با شجرنامه ای که ماحصل سالها تلاش بی وقفه در امر اصلاح نژاد طیور می باشد که در نهایت به صفات قابل اندازه گیری و کیفی در طیور می باشند منتهی شده و حاصل تکثیر وتلاقی ناشی از تاثیر ژنها بر صفات پرندگان بوده و استفاده در تلاقی های متفاوت می باشد.

√اصول اولیه پرورش

شرکت آویژن در برنامه های پرورشی طراحی شده خود تمامی رکوردهای بدست آمده از پرندگان را که اعم از وزن پرنده، ضریب تبدیل غذایی، ارزیابی شرایط فیزیکی و همچنین شیوه راه رفتن را مورد بررسی قرار می دهد که در این راستا این اقدامات انجام شده در شجره پرندگان ثبت شده و بعنوان رکورد هر پرنده مورد بازبینی و ارزیابی قرار می گیرد. با ترکیب اندازه گیریهای فیزیکی و اطلاعات موجود خانوادگی هر پرنده، می توان تصویر بسیار واضحی از خود پرنده و خانواده های آنها در جمعیت مورد آزمایش ، می توان بهترین پتانسیل ژنتیکی هر کدام از پرندگان را بدست آورده تا بوسیله آنها بهترین کمک را برای انتخاب ژنتیکی جهت انتقال به نسل های آینده انجام داده و باعث کمک به پیشرفت بهتر پرنده تجاری خواهیم شد. در هر یک از اجرای برنامه های اصلاح نژادی که در شرکت انجام می شود این اطلاعات گسترده بدست آمده جوجه های گوشتی حاصل به سال 1979 برمی گردد .

بدین منظور برای انتخاب پرندگان مور نظر جهت انجام اصلاح نژاد رویکردهای متعادلی را پیش روی خود قرار داده و صفات مختلف را به طور همزمان که با همدیگر مرتبط هستند مورد ارزیابی و اصلاح نژاد قرار می دهد. ودر این راستا انتخاب برخی از صفات ممکن است بر سایر صفات اثر منفی یا مثبت داشته باشد. طور معمول یک رابطه منفی در تضاد بین صفاتی که پرندگان برای آن انتخاب شده اند وجود دارد، مانند تولید و تاثیر صفات محیطی و سلامت و ویژگیهای تولید مثل. بدین منظور بایستی همیشه تاثیر صفات بهبود یافته بر سایر صفات را مورد بررسی دقیق و مطمئن قرار داد. چنین تضادهایی با در نظرگرفتن چندین صفت به طور همزمان  مدیریت می شوند.

√هدف از اصلاح نژاد پرندگان چیست؟

هدف از اصلاح نژاد پرندگان این است که در میان شجرنامه پرندگانی که تولید مثل بالاتر از حد متوسط دارند انتخاب شوند ودراین میان همیشه تعدادی هستند که در دو ویژگی خاص داشته و در حالت تضاد هستند انتخاب شوند.در این صفات انتخاب شده که در تضاد هستند در طی اصلاح نژادهای پدیده آمده بطور آهسته هر دو صفت بهبود می یابند و این حاصل عملکرد یک شیوه خاص پرورش متعادل و اصولی می باشد که در طی سالیان متمادی در شرکت آویژن مورد استفاده بوده است. همچنان که استحضار دارید پرورش پایدار و اصولی طبق ساختارهای از پیش تعیین شده و اصلاح نژاد برای دستیابی به ژنوتیپ هادر طیف های متنوع جهت تامین نیازهای حال حاضر و آینده می باشد.

این برنامه ها که هم برای پرورش مرغ گوشتی وبوقلمون میباشد درروند پرورش خود دارای ساختارهای مشابهی هستند،  برای تامین امنیت و ثبات ژنتیکی و تنوع زیستی بالا و جمعیت های  که از نقطه نظر جغرافیایی در سنین متفاوت هستند بصورت تکرار شونده گسترش یافته است. بعنوان مثال، شرکت آویژن مرغ گوشتی و آویژن بوقلمون هر کدام دارای شجرنامه ای مستقل در آمریکا و بریتانیا می باشد که دردرون هر یک از مزارع با مکانهای مختلف پرورش گوشتی و تخمگذار خطوط شجره نامه ای را درخود جای داده است. در برنامه های اصلاح نژادی  منشا و مبدا پیشرفت ژنتیکی از طیف وسیعی سرچشمه می گیرد که در محدوده شجرنامه با بیش از 30 نوع جوجه گوشتی و بیش از 40 نوع بوقلمون  با تنوع ژنتیکی قابل مشاهده است.

√خصوصیات و ویژگی های رفاه و آسایش پرندگان

شرکت آویژن سابقه طولانی و درخشانی در رابطه شیوه های اندازه گیری و پیمایش میزان رفاه طیور داشته و در این راستا برنامه های اجرایی خود را در این مسیر هدایت نموده است.امکان اشتراک گسترش برنامه ها و منابع  پرورش بوقلمون این مورد را فراهم کرده است که تبادل ایده ها و تکنیکهای جدید برنامه های اصلاحی مد نظر قرار گیرند.

√اولترا سوند

یکی از مولفه های مهم انتخاب طیوراولترا سوند می باشد که در آن تمام مولفه های محیطی که در ژنوم طیوروجود دارد مورد بازبینی قرار گرفته است (2000-1990)

انتخاب برای تولیدمثل که در این قسمت از پن های بزرگ برای جفتگیری استفاده می شود.  نگهداری در محیط با تراکم بالا جهت جلوگیری از نقص ها ، انتخاب برای جیره های عاری از کوکسیدیوستات ، اندازه گیری و پیمایش شکل کف پا ، انتخاب برای بهبود کیفیت گوشت ، سی تی اسکن نمودن طیور ، انجام تحقیق جهت نشانگرها و شاخص های زیستی عملکرد مناسب روده ها (2010-2000) انتخاب ژنتیکی در راستای برنامه های پرورشی مناسب،  ضریب تبدیل غذایی ماندگار و بادوام، محدوده تغذیه ای شجرنامه پرندگان، درماتیت کف پا،  انتخاب بهبود بر اساس لگزیسکوپ، پروسه فرآوری جدید و به روز، اندازه گیری و پیمایش دریافت آب مصرفی ( 2020-2010).

√دوام و پایداری زیست محیطی

ماندگاری و ثبات زیست محیطی از دیرباز برای شرکت آویژن یک مولفه مهم بوده است. در حالیکه افزایش خروجی گله ها در مورد صفاتی همچون وزن، قابلیت زنده مانی، صفات مربوط به شاخص های تخم مرغ و کیفیت گوشت نقش کلیدی را بازی میکند از طرفی دیگر مقدار تغذیه و خوراک یک پرنده برای رشد و نمو آن نیز جزئی مهم از این پروسه و جریان می باشد. مساله ی مهم در این رابطه مربوط به ضریب تبدیل غذایی بوده که می تواند اثر مهمی بر عملکرد پرندگان باقی گذارد( جونز 2008).

در رابطه با عملکرد ضریب تبدیل غذایی درجوجه های گوشتی و بوقلمون همچنانکه مشاهده می کنید بهبودهای چشمگیری مشاهده شده است و همچنین کاهش میزان آلاینده های محیطی نیز در رابطه با تولیدات طیور نیز از یک طرف کاهش یافته است.

√توانمندی پرندگان

یکی از مولفه های کلیدی پرندگان جهت رشد در محیط های مختلف تولیدی، توانایی پرنده می باشد. در شرایط محیطی، مدیریت و تغذیه و موارد مهم و متعدد دیگر ، این صفات در طی سالیان متمادی مورد اصلاح قرارگرفته اند تا آنها را با عملکرد تجاری مرتبط با سویه خاص نگهدارند که این موارد از امکانات شجرنامه شرکت بوده که بصورت معمول تکرار شده است.

بعنوان مثال، در سال 2013، شرکت آویژن ترکیه یک شیوه پرورش در سنین ابتدایی که جیره ای با تراکم مواد مغذی بالا بود را مورد آزمایش قرار داد (که همیشه این صنعت با آن درگیر بوده است ) و در آن نشان داد که نقص مربوط به پاها در آن  بهبود پیدا کرده است.همانطورکه شجرنامه پرندگان برای اصلاح نژاد نسل های آینده کمک می نماید بلکه این اطلاعات با بالاترین استانداردهای امنیتی-زیستی محافظت و نگهداری می شوند. این بدین معنی است که شجرنامه پرندگان نمی تواند چالش های طبیعی که آنها در طی دوران تولید دارند را برآورده نماید.

ایستگاههای تغذیه تحقیقاتی امکان مطالعه رفتارهای تغذیه ای  در جوجه های گوشتی و بوقلمون را در سطوح مختلف تغذیه ای فراهم نموده است. همچنین ارتباط بین عملکرد تغذیه ای و ویژگی های رفتاری و مصرف آب که مقایسه های گسترده ای بین گونه های جانوری و عملکرد آنها که همراه با طیور یاد شده و همچنین اردک ها، گاو، خوک و دلفین و موش صحرایی توسط دانشمندان مذکور انجام شده است.

این شیوه انتقال ژنوم برای جوجه های گوشتی در سال 2000 و برای بوقلمونها از سال 2010 شروع شده است. با گذر زمان این فرآیند انتخاب از چند محیط تاثیر چشمگیری بر توانمندیهای مدیریتی سیستم ایمنی و دستگاه گوارش داشته است.روش چند محیطی بکار برده شده برای نسل فعلی پرندگان مناسب می باشد بدلیل اینکه آنها خود را با طیف وسیعی از مدیریت های متفاوت منطبق می نماید. این آزمایش و رویکرد خواهر برادری منجر به قوی تر شدن جمعیت های جانوری با قابلیت زیست پذیری بالاتر و یکنواختی بهتر شده است.

√سلامتی پاها

از سال 1970 میلادی یکی از فاکتورهای کلیدی و بسیار مهم برنامه های پرورشی که در شرکت آویژن مد نظر قرارگرفته است سلامتی پاهای پرندگان می باشد.همانطور که مشاهده می کنید در جوجه های گوشتی با حذف پرندگانی مشکل و نقص اندام حرکتی در پاها مواجه هستند شروع می شود و در بوقلمونها با ارزشیابی نحوه راه رفتن آنها را از گله انتخابی حذف می نمایند.

علاوه بر نقص پا، هر پرنده از نظر درماتیت کف پا(FPD)، ضایعات هاک و نقص های انگشتان پا مورد غربالگری قرار می گیرد.  در این راستا بدون چشم پوشی و اغماض هر پرنده ای که دارای نقایص یاد شده باشد برای اینکه در نسل بعدی هیچ مساله ای نداشته باشیم مورد انتخاب قرار نمی گیرد. این روند کاری تا به امروز هم در برنامه های اصلاح نژادی جوجه گوشتی و بوقلمون ادامه داشته و این عامل خود باعث کاهش ژن های مرتبط با پا در جمعیت گروههای پرورشی مورد نظر بوده است که توسط کاپل و همکاران در سال2012 در جوجه های گوشتی و در سال2017 برای بوقلمون ها نشان داده شده است. اضافه بر این مورد، انتخاب خانواده محور این امکان را داده است که افراد بدون نقص را از میان خانواده هایی که دارای نقایص یاد شده می باشند حذف نمائیم.

√شیوه ارزیابی و پیمایش سلامت پا

شیوه ارزیابی و پیمایش سلامت پا در طی سالیان متمادی توسعه یافته و تا به امروز که شامل استفاده از فن آوری دستگاه اشعه ایکس دستی ( لگزیسکوپ) برای تشخیص دقیق تر دیسکندروپلازی به شیوه بالینی و همچنین برای استخوان ساق پا (تیبیا) می باشد در حالت آزمایشگاهی انجام میگیرد. این کار در ابتدای امر بر جوجه های گوشتی از سال 1989 آغاز شد. بدین منظور نسل جدید لگزیسکوپ در سال 2007 تا 2008 بهبود یافته و سطح تشخیص و همچنین امکان استفاده از این فناوری در بوقلمونها نیز فراهم شده است و همچنان در کنار ارزیابی شیوه راه رفتن و نقایص پا نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

√سلامتی قلب و شش ها

از سال 1991، سلامت قلب و عروق جوجه های گوشتی از مسیر شجرنامه آنها با استفاده از پالس های اکسیمتری برای اندازه گیری سطح میزان اشباع اکسیژن در خون استفاده می شود.این مورد یک شاخص اصلی و مهم برای حساسیت جوجه های گوشتی در برابرآسیب و سندرم مرگ ناگهانی می باشد.اندازه گیری های هر پرنده به اطلاعات خانواده های آنها مرتبط است و در این آزمایش سرزمینی هر خانواده ای که بیشتر در معرض این مسائل باشد حذف شده تا در نهایت سلامت و رفاه امنیتی گله بهبود در نسل های بعد بهبود یابد.

√زنده مانی در صنعت طیور

زنده مانی یکی از خصوصیات مهم و حیاتی برای رفاه و تولید طیور می باشد. مهم ترین هدف در اجرایی شدن برنامه های پرورشی شرکت آویژن، بهبود خصوصیت زنده مانی از طریق تعدادی از صفات در پرندگان می باشد.

خصوصیت زنده مانی در تمام مراحل چرخه تولید مانند شجرنامه پرندگان و محیط های خواهربرادری ثبت می گردد. خصوصیت زنده مانی به طور غیرمستقیم از طریق انتخاب برای ویژگی هایی مانند سلامت پا، نقص لاشه و عملکرد قلبی عروقی، بهبود می یابد.

شرکت آویژن هر یک از موارد زیست پذیری و زنده مانی را که مربوط به این جریان و روند باشد ثبت و هر مورد را از طریق شجرنامه که به آن مرتبط می شود رکورد گیری می نماید و همچنین هر خانواده ای که مستعد زنده مانی بهتر و مطلوبتری است را شناسایی می کند.

با گنجاندن این موارد و ویژگی ها در انتخاب های متعادل، جمعیت های پرندگان شاهد بهبود در قابلیت زیست پذیری در هر سال بوده ایم. در جوجه های گوشتی، هر سال بهبود ویژگی زیست پذیری از طریق انتخاب ژنتیکی در برنامه های شرکت حدود 0.05 تا 0.10  می باشد.

√نتایج

سنگ بنای فرآیند های انخاب پرندگان در شرکت آویژن، پیمایش و ارزیابی رفاه و زیست پذیری آنها می باشد. بهبود پتانسیل ژنتیکی در لاین های شجرنامه می تواند به سود نسل های کنونی و آینده باشد.در این راستا شرکت آویژن برنامه هایی را در محیط های پرورشی که عملی و کارآمد بودند جهت دریافت نتایج بهتراز و استانداردهای مقبول انجام داده، که در آن تمام شرایط رفاهی و سلامت گله در نظر گرفته شده اند را شامل می شود.

شرکت آویژن، به طور مستمر و ادامه دار به دنبال کسب افزایش بهبود در صفات خروجی مطلوب می باشد تا بر حسب آن بتواند ویژگی های جدید را برای برآورد نیاز این صنعت ایجاد نماید. پیاده نمودن ابزارهای انتخابی با بیشترین دقت، بر توسعه و بهینه سازی برنامه های اصلاح نژادی متمرکز شده است.

در این میان، حفظ یک مخزن ژنی با طیف وسیع و گسترده و حفظ تنوع در داخل  و خارج جمعیت شجرنامه های مورد آزمایش از اولویتهایی است که در زمان حال و آینده، این صنعت به آن وابسته است. برای انجام این ماموریت مهم و حیاتی، یک تیم با دانش فنی سطح بالا از پرسنلی با چندین دهه تجربه در این صنعت و بنیادهایی با درجه علمی بالا نیز جزئی از هسته های اصلی و استراتژی بلند مدت در رابطه می باشد.

آویژن بسیار متعهد به ارائه پیشرفت مداوم در پرورش، افزایش زیست پذیری، حفظ توانمندی طیور و کارآیی آنها می باشد. درراستای اهداف بلند مدت آویژن، پس از بررسی دقیق بازخوردها و نیازهای بازار هدف بدست آمده که شامل مشتریان و جامعه مورد نظر می باشد،اهداف اصلاح نژادی همچنان بر حسب موارد بالا تا زمان دست یابی به نتایج مورد نظر ادامه خواهد یافت. این روند باعث تضمین برآورد نیازهای آتی در هر بخش از بازار به شیوه ای مسئولانه و جامع می شود.

برای اکثر صفات مورد آزمایش، اندک تنوع مشاهده شده به نسبت تغییرات کلی حاصل شده،  به علت تنوع ژنتیکی می باشد و بایستی این را هم در نظر داشت که عوامل مدیریتی تاثیر وافری بر سلامتی و نتاج تولید شده از گله را دارند.بنابراین، آویژن بر خود لازم دانسته که اطلاعات گسترده ای را برای مدیرانی که نیاز به مشاوره بیشتر در مورد راهکارهای مدیریتی دارند را همراه با مراقبت های بهداشتی که باعث افزایش تولید می شود برای بدست آوردن عملکرد بهتر و سلامتی پرندگان به آنها ارائه نماید.

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

keyboard_arrow_up