تهویه فشار منفی و سیستم موتور وینچ اینلت

folder_openمقالات آرین
commentبدون دیدگاه

√تهویه فشار منفی و سیستم موتور وینچ اینلت 

در سالهای اخیر متخصصین تهویه درسالن ها  فشار منفی علاوه بر اندازه اینلت توصیه هایی نیز در مورد تعداد آنها می کنند در دو دهه قبل ممکن بود برای یک سالن 120 متری 10 یا 20 عدد اینلت به ابعاد 10 x 120 سانتی متر ( جمعا به مساحت 1/2 متر مربع ) پیشنهاد می شد . امروزه بسیاری از سالنهای پیشرفته دارای بیش از 50 اینلت هستند . افزایش چشمگیر در تعداد و اندازه اینلت ها در سالنهای امروزی به پرورش دهندگان امکان می دهد تا بهتر بتوانند دما و کیفیت هوا و مصرف سوخت را کنترل کنند . هر اندازه که پرورش دهنده بتواند این عوامل را بهتر کنترل کند به همان اندازه می تواند سود آوری بیشتری داشته باشد .

√تعداد موتور وینچ اینلت لازم

10 اینلت کوچک فقط می تواند جوابگوی حداکثر 2 تا 4 هواکش 100 باشد که این بستگی به میزان درز بندی سالن دارد  لذا به سادگی می توان دریافت که برای بیش از 4 رفن مقدار کافی وارد سالن نخواهد شد .اینلت کوچک می تواند برای تامین حداقل تهویه در شرایط سرد کافی باشد ولی چون امکان تهویه در شرایط نه چندان سرد و گرم با تعداد کم اینلت ها وجود ندارد . لذا تعداد کم اینلت توصیه نمی شود . بطور مثال مرغداری که می خواهد در هوای نسبتا سرد ( 10 در جه سانتی گراد ) با چند هواکش 100 سالن خود را تهویه کند به دلیل تعداد ناکافی اینلت ها مجبور است کمی ازپنجره های تهویه تونلی ( تابستانی ) را باز کند این عمل موجب سقوط هوای سرد  به  کف سالن و کیکی شدن بسته شود .

همچنین در شرایط مرغدار مجبور است لحظه به لحظه مراقب اوضاع مزرعه باشد تا هر زمان که هوای بیرون به اندازه ای گرم شده که پنجره تهویه تونلی ( تابستانه ) را کامل بازکند این کار را انجام دهد در غیر اینصورت کیفیت هوای سالن و به تبع عملکرد آن تحت تاثیر قرار خواهد گرفت .در سالنهای پیشرفته دارای تهویه تونلی ( تابستانه) تعداد و اندازه هواکش ها به طور چشمگیری افزایش یافت . اگرچه به نظر می رسد که از این هواکش ها فقط برای تهویه در شرایط تابستان استفاده می شود ولی اگر تعداد اینلت کافی باشد می توان از این هواکش ها به آسانی برای تهویه در شرایط زمستانی و اقلیم کوهستانی بهار و پاییز بهره برد .

هواکش های تهویه تونلی ( تابستانه ) و اینلت های دیواری به مرغدار این امکان را می دهد تا هر وقت که تمایل داشته باشد بتواند هواد هی سالن خود را بیش از حد انتظار افزایش دهد .با تعداد کافی اینلت های دیواری مرغدار می تواند به خوبی از 2 یا 3 هواکش 100 تا 7 هواکش 140 استفاده نماید .همچنین اگر مایل باشد می تواند  تا هوای نه چندان گرم نیز تهویه سالن ها را از طریق انیلت ها انجام دهد  . نکته کلیدی در امکان اجرای این برنامه انعطاف پذیراست که سالن باید مجهز به تعداد زیادی انیلت دیواری قابل تنظیم باشد . سالنهای که مجهز به تعداد زیاد هواکش وانیلت هستند تنها با یک مشکلی روبرو هستند و آن میزان با ز بودن اینلت ها متناسب با روشن و خاموش شدن هواکش ها است .

اندازه باز اینلت ها برای 2 هواکش 100 ممکن است اینلت ها اندکی باز شوند . در صورتیکه برای 4 هواکش 100 اینلت ها باید  دو برابر بیشتر باز شوند اساسا هر اندازه به تعداد  هواکش های روشن افزوده شده میزان باز بودن اینلت ها هم افزایش می یابد .برای رهایی از تنظیم دستی و مستمر اینلت ها  بسیاری از مرغداران یک سیستم وینچ دستی یا برقی نصب می کنندهر چقدر هوای بیرون گرم تر ، فن های بیشتری روشن و سیستم وینچ اینلت ها را بیشتر باز می کند  و بلعکس این تنظیم بر اساس مقدار فشار منفی سالن یا میزان خلائی که هواکش ها ایجاد می کنند تعیین می شد .یک سیستم وینچ اینلت باید بتواند در دامنه فشار استاتیک 12 تا 25 پاسکال به هر تعداد هواکش روشن فشار  منفی سالن را در این دامنه حفظ نماید .

اگر این هواکش روشن شد و فشار استاتیک از 25 پاسکال تجاوز کرد سیستم وینچ باید اینلت ها را باز کند و اگر فشار استاتیک به دلیل خاموش شدن یک هواکش به کمتر از 12 پاسکال برسد سیستم وینچ اینلت ها را تا اندازه ای می بندد که فشار استا تیک به دامنه مطلوب بر گردد و اگر همه هواکش ها خاموش شدند، سیستم وینچ اینلت ها  را کاملا می بندد .در بهار و پاییز که ممکن است در شب به صفر درجه و در روزبه 24 درجه سانتیگراد  برسد انجام صحیح تهویه چالش بزرگی است که می تواند  استفاده از سیستم وینچ را توجیه پذیر کند .

در این شرایط ممکن است 2 هواکش 100 در ساعات شب به 4 هواکش 100 در روز تغییر  کند در این وضعیت متغییر سیستم وینچ می تواند  میزان باز بودن اینلت ها را مناسب با تغییرات تعداد فن تغییر دهد تا همواره شرایط مطلوب  تهویه ای برقرار باشد .

√فشار منفی چیست ؟

به زبان ساده یک سالن مرغداری با یک درب ورودی ویک هواکش را در نظر بگیرید درب لولایی در حالت عادی که هواکش خاموش است در صورت باز بودن باز می ماند چون فشار هوای داخل و بیرون سالن با هم برابر است .به محض آنکه هواکش را روشن کنید  درب سالن ناگهان بسته می شود .در اصل با روشن کردن هواکش و تخلیه هوای سالن به بیرون اختلاف فشاری بین داخل و بیرون سالن به وجود می آورد که باعث ایجاد جریان باد شده ودرب ورودی سالن را می بندد.

√اهمیت تنظیم و ثبت فشار منفی در سالن های مرغداری 

در سالن های دارای اینلت سرعت جریان هوا در مقطع دریچه ها از اهمیت بالایی بر خوردار است و عامل که سبب بو جود آمدن این سرعت همیشه فشار منفی است که با افزایش فشار منفی سالن سرعت در مقطع ورودی افزایش با کاهش فشار منفی سرعت در مقطع ورودی کاهش می یابد لذا با حفظ این سرعت جریان هوا هر سالن احتیاج به تثبیت فشار منفی دارد . برای بیان بهتر موضوع به ذکر مثالی می پردازیم :

حجم مشخص آب با سرعت کمی ازیک شیلنگ خارج میشود برای افزایش سرعت خروج آب می بایست یا سطح مقطع شیلنگ را کم کنیم یا حجم آب خروجی را با بازکردن شیر آب بیشتر کنیم . مشابه این شرایط در سالن نیزصدق می کند یعنی اگر بخواهیم سرعت هوا را در سطح مقطع دریچه ها بالا ببریم می بایست با ثابت نگه داشتن تعداد هواکش را کاهش دهیم و یا با ثابت نگه داشتن میزان باز بودن دریچه ها بر تعداد هواکش ها بیافزایم  بنابراین برای ثابت نگه داشتن فشار منفی در سالن باید میزان باز شدن دریچه ها همواره متناسب با تعداد هواکش های در حال کار باشد .

این نکته حایز اهمیت است که هوای تازه ورودی به سالن میبایست با سرعت استاندارد با توجه به عرض سالن و تا تاج سالن ( وسط سالن ) حرکت کند که در این مسافت بتواند با هوای گرم داخل سالن مخلوط شده و دمای آن  را تعدیل نماید و به همراه خود هوای گرم و سبک موجود در سقف سالن را به سطح گله هدایت کند .

پس اگر دریچه ها بیشتر بیشتر از حد نیاز باز باشند موجب می شود تا سرعت جریان هوا در دریچه ها به وسط سالن نرسیده و در چند متداول به سمت پایین حرکت کند و موجب سرما خوردگی جوجه های نزدیک به دیواره های کناری و عدم انتقال هوای گرم زیر سقف به سطح شود همچنین اگر میزان باز بودن دریچه ها کمتر از میزان مورد نیاز باشد سرعت جریان هوادر مقطع دریچه ها افزایش یافته و هوا به سرعت به وسط سالن رسیده و با برخورد با هوایی که ازدریچه مقابل وارد سالن شده به سطح گله می آید و هوای سرد بیرون فرصت کافی جهت مخلوط شدن با هوای گرم زیر سقف و تعدیل دما را نداشته و سبب بروز استرس سرمایی در وسط سالن میشود .

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

keyboard_arrow_up