سیستم آبخوری نیپل با لوله گرد

  • استفاده از لوله گرد به جای لوله چهارگوش برای آبدهی بیشتر
  • بهداشت بالا نسبت به لوله چهارگوش
  • امکان جوجه ریزی بیشتر در واحد سطح
  • طراحی مخصوص جهت خرابی کمتر آبخوری
  • نبودن زاویه در لوله به منظور عدم تجمع جرم در زوایا
  • استفاده از بهترین مواد در تولید اجزاء این سیستم

 

اینلت
پد سلولوزی
keyboard_arrow_up