می توانید آیکون ها و اندازه های مختلف را تنظیم کنید
expand_more
settings
رنگ های مختلف ، سبک خط و ضخامت
image
star

می توانید هر متنی را در اینجا بنویسید

local_florist
local_pizza
همچنین همه جدا کننده ها
adb
خوب به نظر برسید
favorite
در پس زمینه سفارشی
arrow_upward
keyboard_arrow_up